Så här jobbar vi på förskolan

Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att vi ser på barnen som viktiga samhällsmedborgare och utgår från deras förutsättningar och intressen i vår pedagogik. Med natursköna omgivningar inpå knuten tillbringar vi dessutom mycket tid utomhus där barnen får utforska sin närmiljö.

Hos oss får barnen uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra barn. Genom att lyfta fram det enskilda barnets resurser och personlighet stärks självförtroendet hos barnet. Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara hos oss.

Vi utgår från förskolans värdegrundsdokument och plan för likabehandling där vi dagligen strävar efter att skapa en trygg och kreativ miljö. Genom vårt arbetssätt vill vi skapa rutiner som främjar kontinuitet i barnens vardag på förskolan.

Reggio Emilias filosofi

Alla kommunala förskolor i Haninge är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Enligt den  använder ett barn många olika språk för att lära sig saker. Vi tillämpar därför olika verktyg och metoder för barnens pedagogiska utveckling. Vi dokumenterar och reflekterar också över barnens lärandeprocess  tillsammans med barnen. Förskolorna arbetar dessutom i gemensamma projekt för att utveckla den pedagogiska verksamheten.

Kontakt för den här sidan: skeppetsforskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 juli 2018