Vår förskola

Vi strävar efter en meningsskapande förskola där barnen får uppleva delaktighet, lärande, glädje och respekt

Vi arbetar utifrån barnens intressen och fångar upp deras teorier i projektarbeten där barnen ges möjlighet att delta aktivt utifrån egna förutsättningar enskilt eller i grupp. Varje individ ska få uppleva känslan av att lyckas och uppleva sitt eget värde.

Genom pedagogisk dokumentation som barnen, föräldrar och pedagoger tar del av synliggör vi barnens läroprocesser som leder projektet framåt. Vi vill lyfta och ta tillvara barnens tankar och idéer för att skapa mångfald i lärandet.

Vi värnar om den pedagogiska miljön på förskolan där barnen ges möjlighet att leka, experimentera och utforska sin omvärld tillsammans med andra barn och vuxna.

Vi vill att barnen ska minnas sin förskoletid som meningsfull och rolig.

Vendelsö Västra förskoleområde består av förskolorna Alen, Anden, Skeppet, Vendelsö Gård och Mårtensbergs förskola.

Senast uppdaterad: 5 november 2019