En dag på förskolan

Så här kan en dag på förskolan Skeppet se ut.

Vi öppnar förskolan på våra två torg som är våra gemensamma mötesplatser. Här möts barn och pedagoger från alla avdelningar i olika miljöer.

Vi startar på våra avdelningar med morgonmöte tillsammans med barnen. Då pratar vi om hur dagen ser ut. Detta för att barnen ska kunna känna delaktighet och inflytande i sin dag på förskolan.

Vi låter projektet vara levande under hela dagen, detta för att barnen ska mötas av en utforskande miljö under hela sin vistelse på förskolan.

Vi har en stark reflektionskultur tillsammans med barnen. Barnen får reflektera över sitt eget görande med hjälp av bilder och sitt skapande. Pedagogerna uppmärksammar alla barns görande och upplevelser, vilket gör att vi ser vad barnen är intresserade av och vad vi kan fortsätta med i vårt projekt.

Under förmiddagen fram till lunch arbetar vi i grupper, inomhus eller utomhus. Vi har en stor utforskningsbar gård och närmiljö med skogen runt knuten.

På våra gemensamma torg har vi även våra två matsalar där vi serverar frukost-, lunch- och mellanmålsbuffé.

Efter lunch är det tid för vila. De barn som behöver sova gör det i våra uterum under sköna filtar. Under den kalla årstiden kryper barnen ner i våra varma sovsäckar.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2021