Våra avdelningar

Foto: Claudia Fried

I Vendelsö Västras förskoleområde utgår vi från förskolans läroplan och låter oss inspireras av Reggio Emilias barn- och kunskapssyn.

Vi anser att barn är kompetenta, nyfikna och kreativa och har en medfödd lust och drivkraft att lära sig och utvecklas. Vi menar att lärande i grupp har en viktig betydelse för det individuella lärandets utveckling och att kunskaper skapas i interation mellan olika individer, miljöer och material. I vår verksamhet använder vi oss av ett utforskande arbetssätt genom vilket vi ger barnen möjlighet att undersöka och reflektera kring sin värld i samspel med andra barn och vuxna. Förskolan ligger mitt i ett lugnt villaområde. Vi har en stor gård med både skog och äng innanför staketet. Vår kock satsar på ekologisk mat och hela förskolan är  "Grönflagg"-certifierad. Avdelningarna heter Trossen, Seglet, Bojen, Kompassen, Ankaret och Lanternan.

Senast uppdaterad: 28 november 2019